Aalbæk Bådelaug


Forside

Aktivitetskalender

Bestyrelsen

Bliv medlem

Billeder

Gode links

Historie

Jubilærum

Onsdagsejlads

Kapsejlads resultater

Klubhuset

Køb & salg

Referat

Sidste nyt

Vedtægter

(in memorie — et tilbageblik.)

Som jeg husker det. Var det på en tur til Hals efter en bådtrailer til Carsten Elken, at tanken om en samling af bådfolket i Aalbæk fødtes, med henblik på at starte en forening op. Fredag d. 5 marts kl 19°° kaldte vi sammen til et møde/generalforsamling, med det formål at lodde interessen for en Bådklub/sejlklub, og det viste sig at det nok var en god ide, da der kom ret så mange tilstede. jeg husker ikke antallet men mødelokalet i Ungdomsklubben på Gårdbovej blev næsten fyldt op, og vi kunde få stablet en bestyrelse op samme aften, som kom til at se således ud.

Carsten Elken Formand

Knud Bilde næstformand

Leif Munch Kasserer

Werner Olesen Sekreter

Knud Thomsen og Tom Nielsen Suppleanter

Der blev udarbejdet vedtægter som kom til at gælde til Generalforsamlingen i år 1977.

Bestyrelsen hvilede ikke på Laurbaerrene, allerede i oktober 76 startede man et Kurses op med

mulighed for at tage Duelighedsbevis i Sejlads med eksamen både i det boglige og praktiske, vores

navigationslærer var Styrmand Leif Munch med sloganet, man spiller ikke Hasar med sikkerheden.

Herforuden arrangerede man Rebafmer-Motorlære-Familieaftner-Sejlture besøg på

Fiskeriundersøgelses skibet Dana besøg pa isbryderen Danbjørn og på Stålkutteren S 109 Angela..

Vi havde jo selvfø1gelig en masse møder bla. Havneudvalg og m.m.m.- etablering af

Klubhus, Bådpladser m.m. vores Bomærke blev endelig en realitet i 1979.

,som er en kopi af Råbjerg Båke (Sømærke) Båken stod i nærheden af Råbjerg Stene.

Jeg vil ikke undlade at fortælle at vi ret tidlig i forløbet fik startet Junior klubben op som en

underafdeling i Bådelauget men med egen bestyrelse og økonomisk hjælp fra Bådelauget, det var et

godt initativ der var på det tidspunkt mange små sejlere og vi var heldig at der også udaftil var stor

interesse for dette initativ vi fik flere små Optimistjoiler sponsoreret.

Med venlig hilsen

Werner.


Sidder du med oplysninger om Aalbæk Bådelaug eller noget der skal med på hjemmesiden så må du gerne sende det til

Brian på E-mail : bodelaug@gmail.com