Aalbæk Bådelaug


Forside

Aktivitetskalender

Bestyrelsen

Bliv medlem

Billeder

Gode links

Historie

Jubilærum

Onsdagsejlads

Kapsejlads resultater

Klubhuset

Køb & salg

Referat

Sidste nyt

Vedtægter

Referat 12.2.22


Referat bestyrelsesmøde d. 9/12 - 2021 (uge 49)

Tilstede: Brian Nielsen, Torben Jensen, Kurt Jakobsen, Tine Hjort og Carsten Bilde.

Fraværende: Kurt Olsen

Dagsorden:

 Referat:

     Formanden åbner mødet

     Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt

     Kassereren redegør for økonomien

     Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde

     Indkomne forslag

     Arrangementer inden næste møde

     Evt.

     Næste mødedato

 

 

 

 

 

 

     Formanden åbner mødet:

     Protokollen fra sidste møde: tages punkt for punkt.

     Kassereren redegør for økonomien:

Økonomien er: 35.616,- kr.

     Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde:

Der er indkøbt en ny pølsekoger.

Brian har deltaget Strandby Sejlklubs 50 års jubilæum. Der blev givet 500 kr og en vimpel. Der er modtaget takkekort og pengene er doneret videre til juniorklubben.

Der bliver arbejdet på at få etableret en styregruppe med formål at forbedre havnen.

     Indkomne forslag:

Æresmedlem? Vi fremkommer med 3 forslag til afstemning på generalforsamlingen.

Der påtænkes rettelser i vedtægterne §3 angående havnebestyrelse og ligeledes i dagsordenskabelonen til bestyrelsesmøderne under punkt 3.

     Arrangementer inden næste møde:

Vores nytårstaffel er aflyst pga covid-19.

Vi planlægger generalforsamling ultimo januar - der kommer indbydelse ud 14 dage inden. Vi er afventende i forhold til situationen med covid-19, men vi undersøger forhold omkring lokation.

     Evt.:

     Næste mødedato: 

 


Referat bestyrelsesmøde d. 10/5-2021 (uge 19)

Tilstede: Brian Nielsen, Torben Jensen, Kurt Jakobsen, Tine Hjort, Kurt Olsen og Carsten Bilde.

Fraværende:                                                 

Dagsorden:

 Referat: 

 • Formanden åbner mødet
 • Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt
 • Kassereren redegør for økonomien
 • Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde
 • Indkomne forslag
 • Arrangementer inden næste møde
 • Evt.
 • Næste mødedato

 
 • Formanden åbner mødet:
 • Protokollen fra sidste møde: tages punkt for punkt.
 • Kassereren redegør for økonomien: status pr d.d. 56.543 kr - der er stadig enkelte medlemmer, der mangler at betale kontingent. Brian har ordnet vores SE-nummer, og det er igen aktivt. 
 • Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde: Kurt har tjekket pris på telt hos Dancover. Et nyt koster 5000 kr. Det køber vi.
 • Indkomne forslag: Vi udsætter generalforsamlingen til 2022, med mindre der er indvendinger. Der bliver i den forbindelse sendt en skrivelse ud til alle medlemmer. Klubhuset er stadig lukket. 

Brian kontakter borgerforeningens formand for at høre om Sct. Hans.

Arrangementer inden næste møde: Vi holder nøje øje med nyhederne og mødes hurtigt, hvis der sker ændringer.
 • Evt.: 
 • Næste mødedato: Brian indkalder!
 • Referat bestyrelsesmøde d. 27/4-2021 (uge 17)

  Tilstede: Brian Nielsen, Torben Jensen, Kurt Jakobsen, Tine Hjort, Kurt Olsen og Carsten Bilde.

  Fraværende:                                                 

  Dagsorden:

   Referat: 

  • Formanden åbner mødet
  • Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt
  • Kassereren redegør for økonomien
  • Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde
  • Indkomne forslag
  • Arrangementer inden næste møde
  • Evt.
  • Næste mødedato


   

  • Formanden åbner mødet:
  • Protokollen fra sidste møde: tages punkt for punkt.
  • Kassereren redegør for økonomien: Status pr. d.d. 53.674,50 kr - vores SE-nummer er inaktivt. Brian tjekker op på det og får det gjort aktivt igen.
  • Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde: 

  Første søsætning gik super godt - alt klappede. 

  • Indkomne forslag: INGEN
  • Arrangementer inden næste møde: 

  Grill skal sættes op fredag d. 30/4 kl. 9.00, og der skal efterfølgende (kl. 11.00) gøres klar til søsætning om lørdagen.

  Søsætning kl. 8.00 og standerhejsning kl. 12.00 på lørdag. (Husk forsamlingsforbuddet på 50).

  .

  • Evt.: Vi skal ha indkøbt nyt telt på 4 x 8 meter til terrassen, da det gamle blæste i stykker sidste sommer. Kurt indhenter tilbud.

  Der skal sættes kapsejladsbøjer ud. De gøres klar på fredag og sejles ud efterfølgende.

   

  • Næste mødedato: D. 10/5 kl. 18.30

  Referat bestyrelsesmøde d. 1/4-2020 (uge 14)

  Tilstede: Brian Nielsen, Kurt Jacobsen, Bjarne Hausager, Torben Jensen, Tine Hjort, Kurt Olsen og Karsten Bilde.

  Fraværende:                                           

  Dagsorden:

   Referat:

   

  • Formanden åbner mødet
  • Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt
  • Kassereren redegør for økonomien
  • Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde
  • Indkomne forslag
  • Arrangementer inden næste møde
  • Evt.
  • Næste mødedato


   

   

  • Formanden åbner mødet - 
  • Protokollen fra sidste møde: Alt ok
  • Kassereren redegør for økonomien - Situationen er status quo.
  • Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde:

  Brian har ændret koden til bådelaugets mail.

  Terrassemøblerne arbejdes der videre på. Karsten har styr på det. Brian arbejder videre på spiritusbevillingen og tilladelse til musik. 

  Præsten er båltaler til Sct. Hans.

  Kan vi søsætte bådene? Brian laver en ny tilmeldingsliste, hvor der tildeles 10 min til hver båd. Man melder tilbage i skabet eller via mail.

  • Indkomne forslag - 
  • Arrangementer inden næste møde -.
  • Evt. -  
  • Næste mødedato -  d. 29/4  kl. 18.30.

  Referat bestyrelsesmøde d. 15/3-2021 (uge 11)

  Tilstede: Brian Nielsen, Torben Jensen, Kurt Jakobsen, Tine Hjort, Kurt Olsen

  Fraværende:                                              

  Dagsorden:

   Referat: 

  • Formanden åbner mødet
  • Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt
  • Kassereren redegør for økonomien
  • Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde
  • Indkomne forslag
  • Arrangementer inden næste møde
  • Evt.
  • Næste mødedato


   

  • Formanden åbner mødet:
  • Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt: 
  • Kassereren redegør for økonomien: status pr. 31/12-2020 er: 

  34.479,50,- kr

  • Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde: Alt har været stillet i bero pga covid-19
  • Indkomne forslag: Ingen
  • Arrangementer inden næste møde: 

  INGEN. Der er dog:

  Første søsætning: 10. april

  Anden søsætning: 1. maj (Tilmelding foregår på mail eller på opslagstavlen ved klubhuset).

  Den foreløbige aktivitetskalender bliver sendt ud på mail, der tages selvfølgelig forbehold for ændringer pga covid-19.

  Medlemskontigenterne sendes ud snarest - priserne er uændrede.

   

  • Evt.: Generalforsamlingen afholdes lige så snart vi kan overholde forsamlingsforbuddet.
  • Næste mødedato: 7/4-21 kl. 16.00

  Referat bestyrelsesmøde d. 27/10-2020 (uge 44)

  Tilstede: Brian Nielsen,, Torben Jensen, Kurt Jakobsen, Tine Hjort, Kurt Olsen og Karsten Bilde.

  Fraværende:                                              

  Dagsorden:

   Referat:

   

  • Formanden åbner mødet
  • Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt
  • Kassereren redegør for økonomien
  • Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde
  • Indkomne forslag
  • Arrangementer inden næste møde
  • Evt.
  • Næste mødedato


   

   

  • Formanden åbner mødet:
  • Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt:
  • Kassereren redegør for økonomien: 36019 kr
  • Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde: 
  • -Vi overvejer stadig strygemærker til trøjer, vi indhenter pris hos Borup også - Torben.

  -Sensommerturen var en succes.

  -Fisketurene er sat i bero.

  -Afslutning på onsdagssejlads gik fint.

  • Indkomne forslag: 
  • Arrangementer inden næste møde: Den 14/11: Sidste optagning. Der sendes tilmeldingsmail rundt, og vi opfordrer på det kraftigste til, at man melder sig til på forhånd, så det kan gå efter planen og reglerne.
  • Standerstrygning d. 14/11 bliver aflyst, dog bliver der lagt video ud på facebook efterfølgende.

  Nytårstaffel - AFLYST

  • Evt.: Klubhuset er lukket efter standerstrygning. 
  • Næste mødedato: Vi er afventende

   

  Referat bestyrelsesmøde d. 3/8-2020 (uge 32)

  Tilstede: Brian Nielsen, Torben Jensen, Tine Hjort, Kurt Olsen og Karsten Bilde

  Fraværende:  Kurt Jakobsen,                                                

  Dagsorden:

   Referat:

  • Formanden åbner mødet
  • Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt
  • Kassereren redegør for økonomien
  • Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde
  • Indkomne forslag
  • Arrangementer inden næste møde
  • Evt.
  • Næste mødedato


   

  • Formanden åbner mødet:
  • Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt:
  • Kassereren redegør for økonomien:

  Beløbet er det samme som sidst, men der er betalt regning på omkring 4000 kr til XL-byg.

  • Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde: Torben har t-shirts og polo-trøjer med, som vi kan lade os inspirere af:-) 

  Torben undersøger priser på tryk som strygemærker.

  • Indkomne forslag: 

  Fisketur som arrangement - Torben undersøger datoer, og der bliver sendt tilmeldingsmail ud til medlemmer efterfølgende.

  Eventuelt mad efter onsdagssejlads.

  • Arrangementer inden næste møde: 

  Rønnerhavnens bådelaug har booket vores klubhus den sidste weekend i august.

  Der er givet grønt lys til at låne klubhuset på Rønnerhavnen til sensommerturen. Kurt, Brian og Torben står for forplejningen.

  • Evt.: Vedr. arrangementer så kan vi  ikke håndhæve reglerne i forhold til Covid-19. 
  • Næste mødedato: 

  Den 7. september kl. 16.30.

  Referat bestyrelsesmøde d. 6/7-2020 (uge 28)

  Tilstede: Brian Nielsen, Kurt Jacobsen, Torben Jensen, Tine Hjort, Kurt Olsen og Karsten Bilde.

  Fraværende:                                              

  Dagsorden:

   Referat:

  • Formanden åbner mødet
  • Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt
  • Kassereren redegør for økonomien
  • Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde
  • Indkomne forslag
  • Arrangementer inden næste møde
  • Evt.
  • Næste mødedato


   

  • Formanden åbner mødet:
  • Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt:
  • Kassereren redegør for økonomien:

  40.950 kr. Vi skylder lidt til XL-Byg for træ, maling, loftslem og diverse. Kurt sørger for betaling.

  Der er kommet lidt flere medlemmer til:-)

  • Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde: Arb.weekend gik over al forventning. Vi mangler at få monteret loftslemmen.
  • Indkomne forslag: Nye trøjer eller t-shirts med logo. Torben snakker med Tom.
  • Arrangementer inden næste møde:

  Sensommertur d. 15/8. Turen går til Rønnerhavnen. Brian sender mail ud omkring de nærmere detaljer og tilmelding.

  • Evt.: Har vi mulighed for at afholde nogle arrangementer overhovedet?  Torben undersøger reglerne.

  Terrassen bliver brugt flittigt - også til meget sent, hvilket ikke altid er hensigtsmæssigt. Hvis det bliver et problem, så må vi lukke terrassen:-(

   

  • Næste mødedato: 

  Den 3. august kl. 16.30.


  Referat bestyrelsesmøde d. 8/6-2020 (uge 24)

  Tilstede: Brian Nielsen, Kurt Jacobsen, Torben Jensen, Tine Hjort, Kurt Olsen og Karsten Bilde.

  Fraværende:                                                

  Dagsorden:

   Referat:

  • Formanden åbner mødet
  • Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt
  • Kassereren redegør for økonomien
  • Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde
  • Indkomne forslag
  • Arrangementer inden næste møde
  • Evt.
  • Næste mødedato


   

  • Formanden åbner mødet
  • Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt
  • Kassereren redegør for økonomien: 42.556,- kr
  • Medlemmer redegør for opgaver:  tildelt ved sidste møde: Ansøgning om kompensation bliver ikke en mulighed, da vi ikke har haft nogle udgifter i forbindelse aflysning af sommerens arrangementer. 
  • Men måske der er en mulighed for at søge nogle fonde på et senere tidspunkt.
  • Onsdagssejlladserne er i fuld gang og det fortsættes. 
  • Indkomne forslag
  • Arrangementer inden næste møde:
  • Evt.

  Klubhuset åbnes igen for medlemmer - det bliver rengjort/klargjort d.13/6. Der bliver stillet sprit forstøvere op, som skal bruges til alm rengøring efter brug af toilet og køkken. Der vil være papirservietter til at tørre hænder i  på toilettet. Alle klude og viskestykker fjernes fra klubhuset.

  Tine laver nye skilte til mobilpay til gas.

  Brian sender mail ud med tilmelding til kommende arb.weekend - med start kl. 8.30 med morgenbrød og senere hen hotdogs:-)

  Tine ordner morgenbrød.

  Kurt sørger for pølser og brød med tilbehør + øl og vand.

  • Næste mødedato: Onsdag d. 8/7 kl. 16.30.

   

  Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 19/5-2020 (uge 21) 

  Tilstede: Brian Nielsen, Kurt Jacobsen, Torben Jensen, Tine Hjort, Kurt Olsen og Karsten Bilde.

  Fraværende:                                           

  Dagsorden:

  Referat:

  Formanden åbner mødet

  Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt

  Kassereren redegør for økonomien

  Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde

  Indkomne forslag

  Arrangementer inden næste møde

  Evt.

  Næste mødedato   
  Formanden åbner mødet - Næstformanden har valgt at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig på ny: Formand: Brian NielsenNæstformand: Torben Jensen

  Sekretær: Tine Hjort 

  Kasserer: Kurt Jakobsen

  Medlem: Kurt Olsen

  Suppleant: Karsten Bilde

  Protokollen fra sidste møde: 

  Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde: 

  Sct. Hans er aflyst - præsten er booket til næste år, der bliver lagt tale ud på nettet i år. Musikarrangementerne er aflyst og musikerne er adviseret og indforstået dermed - de er klar på et senere tidspunkt, hvis det skulle blive en mulighed. Kapsejladserne starter i morgen d. 20/5.Der vil være mulighed for at “campere” frit sommeren igennem i Frederikshavn Kommunes havne, hvis man kan fremvise gyldig kvittering for betaling af havneplads: Der bliver sendt mail rundt. Indkomne forslag: Måske kan vi søge om midler i forbindelse med tabt fortjeneste i forbindelse med musikarrangementer og Sct. Hans.. Torben undersøger og vi tager den på næste møde.

  Arrangementer inden næste møde:.

  Næste mødedato:  8/6 kl. 18.30


  Referat bestyrelsesmøde d. 11/5-2020 (uge 20) 

  Tilstede: Brian Nielsen, Kurt Jacobsen, Bjarne Hausager, Torben Jensen, Tine Hjort, Kurt Olsen og Karsten Bilde.

  Fraværende:                                            

  Dagsorden:

  Referat:

  Formanden åbner mødet

  Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt

  Kassereren redegør for økonomien

  Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde

  Indkomne forslag

  Arrangementer inden næste møde

  Evt.

  Næste mødedato   

  Formanden åbner mødet - 

  Protokollen fra sidste møde:

  Kassereren redegør for økonomien: 41.705 kr i kassen. Der mangler kun få kontingenter. 

  Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde: 

  Indkomne forslag:

  Arrangementer inden næste møde: Arb.weekend d. 16/5 - vi rykker det indtil videre til d. 13/6. Terrassen skal males, udhænget skal males. Klubhuset skal ryddes op. Pladsen skal ryddes. 

  Evt.: Der bliver ingen Sct. Hans i Ålbæk i år, men Erik Colding bliver spurgt, om han vil lave en tale, vi kan lægge ud på Ålbæk-siden, og så vil han blive spurgt om han vil være båltaler næste år. Kapsejlads bliver afholdt med max 10 deltagere. Brian laver tilmeldingsliste, og så kan man tilmelde sig i skabet efter først-til-mølle-princippet. Første gang bliver d. 20/5.Vi gennemgår aktivitetskalenderen - indtil videre er alle kommende sommerarrangementer aflyst. klubhuset forbliver lukket. Der bliver hængt nye plakater op med retningslinjer. Bjarne sørger for ophængning. Referaterne synliggøres af Brian på hjemmesiden. Karsten går videre med havemøblerne.

  Næste mødedato:  8/6 kl. 18.30


  Referat bestyrelsesmøde d. 29/4-2020 (uge 18) 

   

  Tilstede: Brian Nielsen, Kurt Jacobsen, Bjarne Hausager, Torben Jensen, Tine Hjort, Kurt Olsen og Karsten Bilde.

  Fraværende:                                           

  Dagsorden:

  Referat:

  Formanden åbner mødet

  Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt

  Kassereren redegør for økonomien

  Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde

  Indkomne forslag

  Arrangementer inden næste møde

  Evt.

  Næste mødedato   

  Formanden åbner mødet - 

  Protokollen fra sidste møde: Alt ok

  Kassereren redegør for økonomien - 38.635 kr - kontigenterne er i gang med at blive betalt.

  Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde: Brian har modtaget Hirsholmen-mærker.

  Første søsætning gik fint, der var 13 både.

  Næste søsætning (2. maj) er der 15 både, (2 skal køres og 3 master) det kommer til at foregå ligesom sidst - Brian har lavet en tilmeldingsliste, som kommer ud om fredagen inden. Brian spørger Flemming, om han kan køre traktoren. 

  Sct. Hans - vi venter og ser efter d. 11. maj, hvad der kommer af påbud.

  Hvad gør vi med klubhuset: Vi holder lukket til d. 11/5 indtil videre. 

  Indkomne forslag - Stryge-mærker til tøjet: Ålbæk Bådelaug. Tom (havnefoged) kan godt være behjælpelig, og t-shirts kan bestilles fra gang til gang 150 kr pr stk ca.

  Arrangementer inden næste møde - Standerhejsning: Vi holder fast i standerhejsning d. 2/5 kl. 12.00. Brian hejser flaget og Tine filmer og lægger det efterfølgende ud på facebook-siden - Kurt sørger for adgang.

  Evt. -Vi skal revidere aktivitetskalenderen alt efter statsministerens udmeldinger. Arb.weekend skal drøftes og udmeldes.  Næste mødedato -  Mandag d. 11/5 kl. 18.30


  Referat bestyrelsesmøde d. 1/4-2020 (uge 14)


  Tilstede: Brian Nielsen, Kurt Jacobsen, Bjarne Hausager, Torben Jensen, Tine Hjort, Kurt Olsen og Karsten Bilde.

  Fraværende:

  Dagsorden:

  Referat:

  Formanden åbner mødet

  Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt

  Kassereren redegør for økonomien

  Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde

  Indkomne forslag

  Arrangementer inden næste møde

  Evt.

  Næste mødedato   

  Formanden åbner mødet - 

  Protokollen fra sidste møde: Alt ok

  Kassereren redegør for økonomien - Situationen er status quo.

  Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde:Brian har ændret koden til bådelaugets mail.Terrassemøblerne arbejdes der videre på. Karsten har styr på det. Brian arbejder videre på spiritusbevillingen og tilladelse til musik. Præsten er båltaler til Sct. Hans.Kan vi søsætte bådene? Brian laver en ny tilmeldingsliste, hvor der tildeles 10 min til hver båd. Man melder tilbage i skabet eller via mail.

  Indkomne forslag - 

  Arrangementer inden næste møde -.

  Evt. -  

  Næste mødedato -  d. 29/4  kl. 18.30.


  Referat bestyrelsesmøde d. 26/2-2020 (uge 9)


  Tilstede: Brian Nielsen, Kurt Jacobsen, Bjarne Hausager, Torben Jensen, Tine Hjort, Kurt Olsen og Karsten Bilde.

  Fraværende:

  Dagsorden:

  Referat:

  Formanden åbner mødet

  Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt

  Kassereren redegør for økonomien

  Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde

  Indkomne forslag

  Arrangementer inden næste møde

  Evt.

  Næste mødedato   

  Formanden åbner mødet - 

  Protokollen fra sidste møde. Tages punkt for punkt-  Flemming skulle undersøge muligheden for borde til terrassen. Der arbejdes videre på sagen. PMU Sindal kontaktes for pris, det gør Karsten Bilde.

  Kassereren redegør for økonomien - Kurt fortæller, at vi har 19488 kr , forsikringen er dyr og ligeså var generalforsamlingen.

  Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde - Intet nyt

  Indkomne forslag - Intet nyt

  Arrangementer inden næste møde - Brian præsenterer en aktivitetskalender: Søsætning: d. 11. april kl. 8.00 og d. 2. maj kl.8.00 Standerhejsning: d . 2. maj kl. 12.00 Arbejdsweekend: d. 16. maj kl. 8.30

  Kurvefest: arrangement på havnen, man medbringer selv mad Onsdagssejladser: 

  Harmonikamusik: Peter Sørensen spiller i uge 27, 29, 30 og 31. Sct. Hans: d. 23. juni kl. 19.00 - 22.00. Vi mangler en båltaler. Ole Svendsen kontaktes: Vi foreslår den nye præst (Erik Colding Thaysen), Sandra Mose, Tina Himmelstrup og Jens Guldsmed Thomsen. Brian snakker også med Ole Svendsen om arrangement af Sct. Hans aften. Sensommertur: d. 15/8 - med evt. sejlads og grill Standerstrygning: d. 14/11 kl. 12.00

  Afrigningsfest: d. 14/11 kl. 18.00Aktivitetskalenderen drøftes og godkendes.

  Evt. -  Vi skal have udsendt girokort på mail til kontingent. Der kan tilkøbes Hirsholm Mærke til 300 kr. Kurt sørger for det. Brian sender aktivitetskalenderen ud på mail til alle medlemmer.Arrangement imorgen på Ålbæk Skole: Foredrag omkring 2 år på havet. Kurt deltager.Opkrævning fra havnen: der kommer en ny opkrævning i marts til betaling i april.Spiritusbevilling skal fornyes. Bjarne sørger for det.Brian køber nye nøgler til vores lille kontor.

  Næste mødedato -  d. 1. april kl. 18.30.

   

  Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 19/5-2020 (uge 21) 

  Tilstede: Brian Nielsen, Kurt Jacobsen, Torben Jensen, Tine Hjort, Kurt Olsen og Karsten Bilde.

  Fraværende:                                          

  Dagsorden:

  Referat:

  Formanden åbner mødet

  Protokollen fra sidste møde - tages punkt for punkt

  Kassereren redegør for økonomien

  Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde

  Indkomne forslag

  Arrangementer inden næste møde

  Evt.

  Næste mødedato   
  Formanden åbner mødet - Næstformanden har valgt at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig på ny: 

  Formand: Brian Nielsen

  Næstformand: Torben Jensen

  Sekretær: Tine Hjort 

  Kasserer: Kurt Jakobsen

  Medlem: Kurt Olsen

  Suppleant: Karsten Bilde

  Protokollen fra sidste møde: 

  Medlemmer redegør for opgaver tildelt ved sidste møde: 

  Sct. Hans er aflyst - præsten er booket til næste år, der bliver lagt tale ud på nettet i år. Musikarrangementerne er aflyst og musikerne er adviseret og indforstået dermed - de er klar på et senere tidspunkt, hvis det skulle blive en mulighed. Kapsejladserne starter imorgen d. 20/5.Der vil være mulighed for at “campere” frit sommeren igennem i Frederikshavn Kommunes havne, hvis man kan fremvise gyldig kvittering for betaling af havneplads: Der bliver sendt mail rundt. Indkomne forslag: Måske kan vi søge om midler i forbindelse med tabt fortjeneste i forbindelse med musikarrangementer og Sct. Hans.. Torben undersøger og vi tager den på næste møde.

  Arrangementer inden næste møde:.

  Næste mødedato:  8/6 kl. 18.30